Hur man uttalar "commando"

Lägg till ditt eget uttal av "commando"

Betydelser och definitioner av "commando"

Noun

a member of a military unit trained as shock troops for hit-and-run raids

Synonymer:

Noun

an amphibious military unit trained for raids into enemy territory

Synonymer: